Vad kostar bergvärme till villan?

Som nyinflyttad i en villa kan du säkert bli förvånad över kostnader som skenar iväg för inköp, värme, el och vatten. Det ligger rätt i tiden att se över sin elförbrukning och kanske investera i energisnåla vitvaror och långlivade LED-lampor. Behovet av värme och vatten är stort för husägaren.

Oavsett om du är ny eller rutinerad villaägare kan det vara en god idé att se över olika lösningar för att få ner kostnaderna för boendet. Många sneglar på bergvärme som ett alternativ till olja och elektricitet. På nationell nivå har också riktlinjer dragits upp som syftar till att göra Sverige mer hållbart. Projektet Energi 2020 har haft som mål att 50 % av energin ska komma från förnyelsebara energikällor.

Det finns pengar att spara när det kommer till bergvärme. I stället för att värma ditt hem med olja eller el kan du nu se fram emot att göra energibesparing på upp till 80 %. Bergvärmepumpen är dessutom relativt lättskött och driftsäker.

Den dyra investeringen kommer du tjäna in på ungefär 8 år, med en besparing på ungefär 20 000 per år. Om vintrarna är kallare än vanligt blir också intjäningen större då det krävs mer energi för att värma upp huset. En annan fördel med bergvärme är att det ökar värdet på ditt boende då många ser det som en stor fördel att kunna utnyttja bergvärmen som energikälla. Du bör dock alltid tänka över de extra kostnaderna som tillkommer i samband med investeringen då det är vanligt att behöva ta ett tilläggslån för att installera bergvärmen. Förutom den faktiska kostnaden måste du då ta med räntekostnaderna i beräkningen. När lånet väl är återbetalt kommer avkastningen så klart att öka.

Fördelarna med bergvärme är alltså många. Vi har därför har vi sammanställt matnyttig information kring kostnader och praktiska lösningar.

En hög kostnad som tjänas in på sikt

Den genomsnittliga energiförbrukningen i en svensk villa är cirka 20 000 kilowattimmar (kWh). I en villa med bergvärme motsvaras förbrukningen av ca 5 000 kilowattimmar. Du får alltså mer energi för pengarna med bergvärmens hjälp. Bergvärmepumpens effekt mäts i något som heter SCOP, vilket betyder verkningsgrad. SCOP visar på hur mycket mer energi pumpen alstrar i förhållande till hur mycket elektricitet den slukar. Normalt brukar en pump förbruka 1 kWh och alstra 4 kWh till husets fördel, vilket ger ett SCOP på 4.

Vad är då husets värmebehov? Det är rätt och slätt uppvärmning och varmvatten, där uppvärmningen står för större delen av behovet. Däremot ingår inte förbrukningsel som försörjer dina vitvaror och tv-apparater med elektricitet. Det är alltså ingen mening med att sätta ett likhetstecken mellan den totala elförbrukningen och ditt värmebehov.

Det kostar ungefär mellan 100 000 – 600 000 kronor att installera bergvärme. Här utgör cirka 35 % arbetskostnaden vilket är avdragsgillt via ROT.  I planeringsstadiet rekommenderas du att kontakta olika aktörer för att få olika offerter innan du tar ett slutgiltigt beslut.

Bergvärmepumpen kostar i sig mellan 60 000 – 80 000 kronor. Priset varierar självklart efter vilken typ av pump det gäller. Den kan ha olika egenskaper såsom storlek, modell och effektivitet. Andra faktorer som spelar in är så klart tomtens utformning och husets konstruktion.  Du bör alltid kolla efter värmefaktorn och hur stora förluster den gör i varmvattenberedning. Det är viktigt att din bergvärmepump passar husets storlek och specifika värmebehov.

Kostnaderna för borrning varierar

För att du ska kunna sätta in en bergvärmepump krävs det en förberedande borrning. Prislappen för en borrning brukar ligga på mellan 30 000 –  60 000 kronor. Förutsättningarna på din tomtmark avgör priset. Syftet är att borra ett hål som går ända ner till berggrunden. Klimatet, jordens kvalitet och berggrundens art påverkar hur djupt ner du måste borra.

Naturligtvis varierar berggrundens förmåga att avleda värme beroende på var i landet du befinner dig. Som regel är också berggrunden kallare ju längre norrut du kommer. Samma sak gäller för grundvattnet. Ett varmt grundvatten ger bättre förutsättningar för att utvinna värme.

Typen av bergart avgör också hur väl den leder värme. Det svenska urberget är ofta att lita på när det kommer till värmeledningsförmåga. Samtidigt har man kunnat se att bergarter vid rullstensåsar har sämre egenskaper. Om borrhålet är mycket djupt ökar det kostnaden eftersom det parallellt måste installeras foderrör som skyddar och isolerar avståndet mellan markyta och berggrund. Syftet är att stoppa anläggningen från att påverka det viktiga grundvattnet. Det är alltså en risk för att kostnaderna ökar om borrningen är omfattande. Dock är det viktigt att tänka på att de flesta borrhål sällan är mer än 100-200 meter.

Ett prisexempel får här illustrera skillnaden i pris mellan borrning och foderrör. Borrningen kostar cirka 300 per meter och foderrör kan kosta upp till 900 per meter.

Borrdjup Kostnad
100 m 30000 kr
150 m 42000 kr
200 m 55000 kr
250 m 67000 kr
Kostnad Bergvärme installaton

Kommunen tar ut en handläggningsavgift

En annan utgift som tillkommer vid installation av bergvärme är den avgift som kommunen tar ut i samband med tillståndsansökan. Borrningen är inte riskfri och det är viktigt att certifierade personer ser till att grundvattnet inte påverkas negativt. Borrningen måste anmälas för att kommunen ska vara säkra på att inga viktiga tunnlar eller andra underjordiska system tar skada.

Du betalar en handläggningsavgift vid ansökan på mellan 100 och 5 000 kronor. Kostnaden varierar beroende på var i landet du befinner dig.

Läs mer om olika uppvärmningssystem

Kostnader för installationen

Projekteringen är viktigt och kan kosta en del. Det är till exempel viktigt att se om borrningen kommer påverka din granne eller om någon redan förborrat på din tomt. Självklart kommer delar av din trädgård att rivas upp som till exempel planteringar och gräsmatta. Borrfirman kan hjälpa dig att återställa detta, till en rimlig kostnad. Allt detta bör avtalas i förväg.

När borrningen är färdigställd och är det dags att koppla in den nya värmepumpen. En installatör drar slangar mellan värmepump och yttervägg där den kopplas till borrhålsslangarna. För att få bort luft i systemet fylls rören med en speciell vätska.  En elmontör deltar också i arbetet för att integrera värmepumpen med husets elcentral.