Uppvärmning (Vilket system är bäst?)

En av de viktigaste frågorna när det gäller husägande är vilken sorts uppvärmning man ska använda sig av.  Det finns tre huvudkategorier när det kommer till uppvärmning: förbränning (olja, pellets och så vidare), värmepump (bergvärme, markvärme) och fjärrvärme.

Olika uppvärmingssystem – en handbok för husägaren

Värmepump

Olika värmepumpar utnyttjar olika energikällor.  Bergvärme är absolut vanligast i Sverige även om markvärme brukar vara populärast i södra delen av landet. Både bergvärme och markvärme, och även sjövärme, fungerar enligt samma princip. En värmepump cirkulerar en mycket kall vätska genom en slang, och under cirkulationen (ner i berggrunden, under marken, i en sjö), så värms denna vätska upp lite grann. Att den när den kommer tillbaka till huset är varmare än när den lämnade det är själva grunden till att en värmepump fungerar. Vi behöver inte här gå in på det rent tekniska (det handlar om hyfsat avancerad kemi och fysik där), det viktiga är att det fungerar och fungerar alldeles utmärkt.

Kostnaden per kWh för bergvärme och liknande system är mycket låg; lägre än något annat jämförbart alternativ, samtidigt som den värme som utvinns är bland den mest miljövänliga vi har tillgång till idag. Bergvärme kommer dock inte att räcka till alla årets dagar, utan när det är som absolut kallast så kommer värmepumpen att behöva hjälp, vanligtvis då av automatisk eluppvärmning. Det kommer dock fortfarande att vara det absolut billigaste alternativet. Skälet till att inte fler skaffar sig bergvärme eller markvärme är i huvudsak att initialkostnaden är hög – man har inte råd helt enkelt. Beroende på var i Sverige huset ligger, och hur pass långt under jord berggrunden befinner sig, kan det bli så pass dyrt att skaffa bergvärme att det är svårt att motivera. Vad gäller markvärme, så krävs det där att man har tillgång till rätt så mycket mark.

Förbränning

Förbränning av olja, ved, pellets och liknande är ett uppvärmningssätt som, tack och lov, är lite på tillbakagång. Förutom att det även i bästa fall är tveksamt ur miljösynpunkt så är det också ett jobbigt uppvärmningssätt. När det råder riktig vargavinter så ska man inte bli förvånad om man behöver tre-fyra säckar pellets – per dag! Ett riktigt slitgöra med andra ord. Å andra sidan, under sommaren kan man komma undan med så lite som en säck per vecka. Kostnaden per kWh kommer också att vara rätt hög, men variera oerhört mycket under året. Fördelen är att det kostar mindre att skaffa sig en oljepanna eller annan förbränningsuppvärmning jämfört med en värmepump. Nackdelen är att årskostnaden för drift kommer att vara betydligt högre. Samt då givetvis att det kommer att förpesta miljön.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är det kanske enklaste alternativet, och om det redan finns kopplat till huset så kan det vara svårt att motivera ett byte till bergvärme. Kostnaden per kWh kommer definitivt att sjunka, men det kommer att ta lång tid innan ett byte betalar sig. Dessutom är fjärrvärme i allmänhet rätt så miljövänligt. Men om valet står mellan bergvärme eller fjärrvärme så är det bergvärme som är bättre i många fall, även fast skillnaden i installationskostnad ofta kan hamna på sådär en 50,000 kronor.