Ett tak i min smak

När det gäller taket till ett hus så finns det en mängd olika saker att ta hänsyn till. Inte minst utseendet.

Tegeltak är den dyraste sortens tak du kan skaffa dig och vissa väljer av den anledningen betongpannor som ser ut som tegel istället. Men tegel och betong är inte de enda sortens hustak som det finns att välja mellan. Papp, plåt, shingel och takduk är också populära alternativ.

Vilket som passar bäst varierar från hus till hus, takets lutning och flera andra saker. I många fall är det dock upp till husägarens tycke och smak; det är sällan så att man är ”låst” vid en eller ett par olika sorters tak bara för att ens hus är byggt på ett visst sätt.

Tegelpannor

En gammal klassiker som fortfarande håller – bokstavligt talat. Tegelpannor kan hålla i hundra år eller mer, och även om de är dyra i inköp så blir kostnaden låg om man sprider ut den över tid. Tegelpannor sägs också åldras bäst av alla taktyper, och faktiskt bli finare ju äldre de blir – de får patina, helt enkelt.

Betongpannor

Moderna betongpannor är på många sätt och vis helt jämbördiga med tegelpannor, och ska även de hålla mycket, mycket länge. Dessutom så kostar de betydligt mindre än tegelpannor, och överlag så är de jämbördiga med dessa rent kvalitetsmässigt. Betongpannor har därför till stor del ersatt tegelpannor på moderna hus. Den största skillnaden skulle då vara utseendet, och det faktum att betongpannor inte åldras med riktigt samma välbehag som tegelpannor.

Plåttak

Plåttak har en del fördelar, men även några nackdelar. En fördel är där att det är billigt, billigare än både tegel- och betongpannor i allmänhet. Då det också går snabbare att lägga, så kommer arbetskostnaden för att anlita en takläggare även den att vara lägre. Vad gäller livslängden så är den bra, men inte i nivå med tegelpannor. Uppemot 50 år i bästa fall, sedan är det dags att byta tak. Plåttak brukar också anses inte vara lika fint som vare sig betong- eller tegelpannor, men det är givetvis en smaksak. Plåttak är också lätta att hålla rena.

Papptak

Papptak har den fördelen att det är mycket billigt, billigare än plåttak, samt att det är så enkelt att lägga att man ofta kan göra det själv. Det är också en taktyp som passar mycket bra till tak med låg eller ingen lutning, tak där pannor och plåt av olika skäl inte fungerar så bra. Papptak är dock rätt så känsligt, och kan kräva en del underhåll under årens lopp, även om det underhållet inte är speciellt svårt att göra själv. Livslängden på papptak brukar sägas vara 20-30 år, förutsatt att man tar väl hand om det.

Takduk

Takduk påminner en del om papptak, men det är en separat plast-baserad teknik det handlar om. Takduk har dock flera av de egenskaper som papptak har, både vad gäller pris, livslängd och användningsområde – det är ett bra alternativ till tak med låg lutning. Till skillnad från papptak så är dock takduk svårt att lägga själv. Takduk har också ett rykte om sig att se fult och plastigt ut, vilket inte nödvändigtvis behöver vara fallet.

Shingel

Takshingel påminner en del om både papptak och takduk och kan ses som en utveckling av papptak. Det är lite dyrare än takduk, ungefär i nivå med priset för betongpannor per kvadratmeter. Takshingel har en bra livslängd och är en av de taktyper som är enklast att lägga på egen hand. En nackdel är dock att det inte passar riktigt bra när det blir mycket snö och kallt.

Vill du lära dig mer om tak? Läs: Husets tak och dess olika delar