Renovera husfasaden – jämför priser och varianter här!

Det är inte bara vi människor som behöver en förändring ibland – även husen vi bor i kan behöva en uppdatering emellanåt. Att renovera husfasaden kan kännas som ett stort projekt, men det är ibland ett nödvändigt moment som inte bör negligeras. En alltför sliten husfasad drar inte bara ner helhetsintrycket av huset – den kan orsaka andra skador som kan leta sig vidare in i huset.

Att renovera husfasaden kan vara ett ganska tidskrävande projekt, alternativt en syssla som går relativt snabbt. Allt beror på hur omfattande renoveringen ska bli, om husfasaden bara ska målas om eller om hela fasaden ska bytas ut. Om det är det sistnämnda du planerar att göra, så måste du också överväga vilken typ av husfasad som kan tänkas vara rätt för ditt hus. Vid ett byte av fasad gäller det emellertid att veta vad du ger dig in på – byte av husfasad kräver ofta bygglov. Det finns även andra saker att ta hänsyn till som du gärna bör sätta dig in i för att du ska känna dig trygg i de förändringar du gör.

Här nedan följer information kring sådant som kan vara bara att känna till, till exempel jämförelser mellan olika alternativ och prisexempel, för att din renovering ska gå så smidigt som möjligt. Läs mer om olika fasader här nedan för att hitta rätt fasad till ditt hus.

Husfasader – olika alternativ

En husfasad är hemmets eget klimatskydd som både ska vara estetiskt tilltalande och ett skydd för väder och vind. De olika fasaderna ger helt olika intryck, vilket gör att du måste fundera extra noga kring valet för att den ska smälta in med både grannhus och trädgård.

Vissa husfasader kräver regelbunden underhållning, medan andra i princip sköter sig själva. De vanligaste alternativen finns listade nedan:

 • Träfasad med stående/liggande panel
 • Tegelfasad
 • Betong/puts
 • Plåt
 • Korsvirkeshus
 • Timmerhus

Träfasaden

Det finns väl knappt något annat land i världen som är så förälskat i trähus som Sverige. De röda trästugorna med Falu rödfärg har blivit så berömda att de har blivit synonym med svenskheten. Från de gamla timmerhusen till de nyare träpanelerna med lockläkt – alla träfasader kräver noga och regelbundet underhåll, men charmen gör att många ändå väljer dem, och den gamla traditionen håller således i sig.

Trä är billigt, lättarbetat och hållbart

En annan anledning till att folk gärna väljer trä är att det besitter egenskaper som lång hållbarhet, prisvärdhet och att det är lätthanterligt att arbeta med. Trä är ett levande material som rör sig och förändras. Vanligtvis används gran när det görs ytterpaneler, men det går också att använda sig av lärkträ och kärnfuru.

 • OBS! Träpanel måste spikas rätt så att det inte uppstår sprickor. Spika inte alltför nära ändträt!

De olika panelerna

Nya trähus brukar ofta ha en fasad av lockläkt, eller timmermanspanel, som den också kallas. Då är bottenbrädorna lika stora som täckbrädorna, vilket underlättar när du monterar dit fasaden. Detta är en typ av stående panel, men det finns också trähus som har liggande, alternativt kombinerar de båda för ett bättre resultat. Liggande panel är när plankorna ligger horisontellt och stående när de är vertikala.

Några liggande paneler

 • Stockpanel
 • Fjällpanel

Några stående paneler

 • Lockläkt
 • Stålpont

Träfasader – tips och kostnader

Vill du renovera din husfasad till en relativt liten budget, så ska du satsa på träpanel. Den ska målas om vart 7:e år och under renoveringsprocessen ska alger, röta och sprickor tas bort och lagas. Rengöringen av en träfasad är extra viktigt men du bör inte använda högtryckstvätt. Då kan vattnet tränga för djupt in och orsaka röta på innerväggarna istället.

När du är klar med rengöring och eventuell slipning eller lagning av sprickor, målar du om fasaden i flera lager. Du bör ta samma färgtyp (inte nyans, den kan du variera) som huset redan är van vid och inte mixa för mycket från renovering till renovering. Ska du byta ut en gammal träfasad eller delar/brädor på den, brukar kostnaderna inte skjuta i höjden. I samma veva som du byter fasad, bör du se över tilläggsisoleringen också.

Genomsnittliga kostnader per kvadratmeter för en träpanel (räkna ihop ytan genom att ta bredd x höjd på varje husvägg och addera dem)

 • 750–950 kronor (då ingår även målning)
 • Grundkostnaden för hela huset ligger dock mellan 5000–10 000 kronor och bör räknas med i budgeten

Föredrar du att renovera husfasaden själv, så är det inga problem och det blir avsevärt billigare.

Tegelfasad – lättskött och robust

Att byta din husfasad till tegel kommer att bli dyrare än om du skulle byta den till trä. Dock kräver trä mer underhåll, vilket också gör att kostnaderna i det långa loppet faktiskt jämnar ut sig. En tegelfasad behöver aldrig målas men den måste rengöras med någorlunda jämna mellanrum, även om mögel är relativt ovanligt eftersom det har svårt att fästa. Har du det vita mexiteglet så kan du trots allt måla det i valfri färg, men för varje gång du byter färg, måste det slammas innan. Den enda rengöring som behövs när du ska renovera husfasaden av tegel, sker i form av en skrubborste och någon form av fasadsåpa, men som du säkert förstår så kan det vara ganska tidskrävande att stå och skrubba för fulla muggar. Därför anlitar vissa en hantverkare till det, men det blir också en extra kostnad.

Kostnader för tegelfasad

Det tar tid och kraft att göra tegel och därför är priset dyrare än till exempel trä. Räkna med 1700–2300 för varje enskild kvadratmeter (material inkluderat) om du ska byta till tegelfasad, vilket i slutändan kan bli en fördubbling mot träfasaden.

Betongfasad – dyrast men energisnålt och hållbart

Det går att skaffa olika typer av betong och i nästa rubrik kan du till exempel läsa om puts. Väljer du att inte renovera husfasaden utan istället göra en betongfasad, så kan du få betala mellan 4000–4500 kr/kvadratmeter för bara ytterväggarna. För utfackningsväggar kostar det drygt 1200–1400 kronor/kvadratmeter. Ett betonghus håller i hundratals år och kräver inget underhåll, mer en ommålning efter behag. Det är fullt brandsäkert, det låter inget mögel få fäste och det är extremt energisnålt. Men som sagt, du får betala ett högt pris för det om det är första gången du förser husfasaden med betong.

Betong eller putsad fasad – kopiera ett stenhus

Att ha en fasad av betong är något som är särskilt vanligt i större fastigheter och flerfamiljshus, men även i äldre hus. Många villaägare oroar sig kanske för att en husfasad av puts eller betong kan se lite trist ut, men med rätt puts kan du få till en fantastisk effekt. Det finns dessutom många sätt att dekorera fasaden med enkla medel, speciellt genom någon kulör och unika husknutar i annan färg. Det är också vackert att ha motiv i smide utanpå putsfasader, såsom lyktor eller andra detaljer.

Att ha en putsfasad gör att det i princip blir underhållsfritt, med undantag från små sprickor som kan fixas av den händige. Då fyller du dem med ny puts som kan köpas i byggvaruhusen.

Olika typer av puts

Det finns många varianter av putsfasader att ha i åtanke när du ska renovera husfasaden. Se först över vilken puts ditt eget hus har om du ska renovera husfasaden.

 • Stänkputs – den vanligaste
 • Rivputs för fasader som ska vara extra tåliga (funkar ofta för större fastigheter)
 • Slätputsen – den klassiska varianten som ofta syns i sekelskifteshus för att efterlikna stenhusen från förr
 • Grovkornig/finkornig puts
 • Kalkputs, baserad på kalk

Kortfattat är en puts något som ser ut som forna tiders stenhus men här är stommen ibland av ett annat material, såsom trä. Alla putsar består av ballast, vatten och bindemedel för att få till den där stenliknande ytan. Den kan också vara grovkornig eller finkornig, från de som påminner sandkorn till de som är gjorda av stenkrossen som finns i ballasten.

 • Tänk på att köpa KC-färger för kalkputsfasader. Undvik alltid plastfärger.

Fiberbetongpanel – en annan typ av betongfasad

Vill du att ditt hus blir en riktig krutgumma som erbjuder ett skydd mot nästan allt, inklusive brand, fukt, väder och sprickor, så ska du välja fibercement. Det finns inte mycket som tar sig igenom denna fasad och den är i stort sett helt outslitlig. Det enda du behöver göra inom 30 år, är att måla om fasaden, vilket du kan göra själv. Fördelen med denna fasad är att du kan få den att likna lite vadsomhelst, såsom träpaneler eller helt släta husfasader, såsom en plan puts.

Det ligger stora prisskillnader när du väljer fiberbetongpaneler. Priset att sätta dit en sådan panel, per kvadratmeter kan vara mycket billigt och sträcka sig till en mycket dyr kostnad. 800–2300 kronor är ett kostnadsspann att ta fasta på.

Så mycket kostar en putsfasad

Första gången du ska göra om den befintliga husfasaden till en putsfasad, så kan det kosta en slant, men själva ommålningen eller rengöringen känns knappt av i plånboken.

Putsfasaden håller i cirka 50 år innan den behöver bytas ut och när du väl måste ta tag i det momentet, så blir priserna drygt lika höga som en tegelfasad – möjligen en aning billigare. Per kvadratmeter brukar du få betala 1100–1500 kronor och då ingår som alltid både material och arbetskostnad. Att lägga en putsfasad är ingenting du bör ge dig i kast med själv, det riskerar att bli ett ”fuskbygge” av rang. Men när putsen väl sitter där den ska, så kan du måla den själv för att spara in på arbetskostnaderna.

 • Putsen kan sprutas dit eller läggas för hand, vilket innebär en betydligt större kostnad, men också ett mer genuint utseende.

Att renovera mindre skavanker i en putsfasad kan du också försöka dig på att göra själv. Småsprickor och smuts samt mindre lagningar är också något du kan ta itu med själv. Ibland kan puts lossna och då kan du sätta dit nytt utan större problem.

Plåtfasader

Ett ganska ovanligt alternativ när folk ska renovera husfasaden, är att byta till en plåtfasad. Detta är vanligare på större fastigheter. Dock är plåt en het trend som fler och fler sakta men säkert börjar haka på. Det bästa med plåt är att det har en lång livslängd och kräver inte särskilt mycket underhåll, men med tiden kommer det att drabbas av rostfläckar och flagnande bitar som du behöver fixa till genom skrapning och ommålning, vilket kan ta sin tid. En nackdel med plåt är att det kan orsaka störande knäppningar om temperaturen växlar kraftigt. Det är också svårt att åtgärda eventuella repor och bucklor, som tyvärr har benägenhet att bildas med tiden. Därför kan du tvingas byta ut en del av fasaden efter en tid.

Vad får du betala för en plåtfasad?

En plåtfasad är inte det billigaste alternativet, men absolut inte heller det dyraste, om du ser till alla respektive material och kostnader för de olika fasaderna i artikeln. Priset per kvadratmeter ligger på 1000–1500 kronor.

Andra intressanta fasadtyper

De fasader vi nämnt, är vanligast i Sverige. Men det förekommer andra typer som du kan se på andra håll i världen. Plastfasad av PVC, är vanligt i USA och på långt håll ser det ut som ett trähus. Plastfasader är vanligt vid kusterna, eftersom de är underhållsfria och håller i över 100 år.

I Skåne är det vanligt med de så kallade korsvirkeshusen, men de syns ännu mer i Danmark och Tyskland. Korsvirkeshus är mycket charmiga och består av stommar av korsande träbjälkar och utgör fyrkantiga eller trekantiga fack som fylls i med murverk eller en slags lera.

Timmerhusen för tankarna direkt till de gamla gårdarna eller de mörkbruna jägarstugorna uppe i fjällen eller alperna. Dock har timmerhusens popularitet aldrig avtagit. Timmerpaneler är huggna som förr i världen och har tjocka stockar av trä, vilket också gör att färgen får bättre fäste.

Att byta fasad

Det krävs vanligtvis bygglov om du vill göra något nytt när du ska renovera husfasaden. Att byta fasad är betydligt mer tidskrävande och avancerat än att bara renovera den. Den vanligaste orsaken till att folk byter fasad, är av energi- och värmebesparande skäl. DU vill ha det varmare inomhus eller så föredrar du att minska på energikostnaderna. Många tycker också att den gamla fasaden har tagit för mycket tid i underhåll och därför kanske du till exempel byter en träfasad till en putsfasad eller liknande.

 • Ett tips om du ska byta din husfasad, är att samtidigt tilläggsisolera och kanske byta fönster. Detta är särskilt viktigt om bytet har att göra med värmebesparingar. Då slår du två flugor i en smäll!

Ett hus kräver en hel del jobb. Gör upp en underhållsplan