När bygglov behövs (Läs mer om när det krävs och inte)

Det är mycket att tänka på vid en husrenovering eller ombyggnation. En av punkterna som måste bockas av i samband med olika moment är om dessa kräver bygglov eller inte. Bygglov säker du hos kommunen. Se till att du inte slarvar här! Om du bygger utan bygglov kan du tvingas riva ner allt och i vissa fall också få böter.

För att ta reda på när ett bygglov krävs, finns mycket information att inhämta från Boverket. Men för att göra det enklare för dig ska vi gå igenom de regler och moment som fordrar bygglov på den här sidan.

När krävs det ett bygglov?

När du vill bygga till en ny del på huset som exempelvis en altan, installera bergvärme/markvärme, resa en ny byggnad på tomten eller sätta upp plank eller murar runt huset, måste du ansöka om bygglov. I de fall du inte behöver bygglov kan du trots allt behöva göra en anmälan och därför bör du alltid kolla med din kommun först innan du gör något överhuvudtaget. Vi sammanfattar nedan när ett bygglov måste upprättas.

Gröntljus - trafikljus
Så fort du har fått klartecken från Byggnadsnämnden i din kommun är det bara att börja bygga. Tänk på att handläggningstiden för bygglov kan vara upp till tio veckor så det är bra att ansöka så snabbt som möjligt.
 • Vid bygge av altan, balkong eller terrass (bygglov krävs i vissa fall och i vissa inte, beroende på storlek, höjd och närheten till grannar med mera)
 • Vid tillbyggnad på huset
 • Flytt av byggnad till annan plats (då krävs även rivningslov)
 • Carportar eller byggnader utan väggar
 • Staket eller mur runt huset (högre än 1,8 meter)
 • Byte av färg på huset (gäller om det finns detaljplan på området)
 • Byte av fasad (gäller om det finns detaljplan på området)
 • Byte av material på fasaden (gäller om det finns detaljplan på området)
 • Installation av bergvärme/markvärme

När bygglov kan slopas

Du behöver dock inte ett bygglov vid dessa tillfällen, såvida inte byggnaderna ligger närmare än 4,5 meter från granntomten. I annat fall måste du få ett skriftligt godkännande från grannarna.

Vid bygge av:

 • Bastu
 • Friggebod
 • Gäststuga
 • Pool
 • Båthus, dock fordras strandskyddsdispens (i vissa fall krävs även bygglov)
 • Växthus

Det är dock mycket viktigt att poängtera att även om du befrias från bygglov, så krävs särskilda byggnadsregler som måste följas. En pool måste exempelvis vara säkrad från att barn trillar i den, genom ett poolskydd, pooltak eller staket med förutbestämda mått.

Bygglov för inre ändringar av huset

Normalt krävs inga bygglov om du ska göra inre förändringar på huset, såsom att byta golv eller isolera med mera. Det som du dock måste hålla uppsikt över är om ditt hus är skyddat på grund av kulturhistoriska, tekniska, miljömässiga eller konstnärliga skäl. Då får du inte bygga om hur som helst, utan bär ett ansvar att ta reda på hur det ligger till. Det du bör göra vid inre ändringar är en anmälan till Byggnadsnämnden, så att du uppfyller kraven utan att skada byggnaden i form av bärande delar eller planlösning.

Hur ska jag ansöka?

Ansökan om bygglov sker via kommunens byggnadsnämnd som erhåller blanketter. Du måste då fylla i en blankett där du uppger all viktig information om ditt bygge och anledningen till det. Detsamma gäller anmälningspliktiga åtgärder, där du kan krävas på att anmäla något innan du börjar bygga.

När bygglovet har godkänt måste du ha påbörjat ditt bygge eller din ändring inom 2 år. Det hela måste sedan vara klart inom 5 år, annars måste du ansöka på nytt.

Har du fler frågor? Läs vår FAQ