Isolera och dränera källare

stuprör

Att dränera och isolera sitt hus är en bra investering för framtiden. Många hus får problem med fukt och mögel i källaren som kan ge till exempel dålig lukt, allergier, fuktskador och dyrare uppvärmningskostnader. En bra dränering och isolering är lösningen för att få en sund och varm källare utan fukt och mögelskador. När man dränerar om sitt hus är det en god idé att också fuktsäkra grunden och isolera den från utsidan för att få ett behagligt klimat i källaren och lägre uppvärmningskostnader.

Var uppmärksam på fukt, mögel och dålig lukt

Att dränera och isolera en husgrund är ett stort och omfattande arbete. Dräneringens uppgift är att leda bort det vatten som kommer som regn eller snö och det vatten som kommer från grundvattnet. Alla hus, på platta, med krypgrund och hus med källare, behöver en dränering. Vilken typ av dränering och

isolering skiljer sig åt beroende på hur du ska använda källaren. Om källaren ska inredas för förråd eller bostad ska du vara extra uppmärksam på fukt och mögel. Du kan mäta fukten i ett rum med ett instrument som heter hygrometer. En relativ fuktigheten på 40-60 % är ok men om fukten går upp mot 75 % ökar risken för fukt- och mögelskador. Ett tecken på att en vägg eller ett källargolv har problem med fukt är så kallade saltutfällningar. När vatten transporteras följer salter med som finns i marken och i jorden. När sedan vattnet avdunstar stannar saltet kvar som kristaller på ytan. Andra tydliga tecken är mögellukt, om det är svårt att andas eller om puts och färg flagnar på väggarna.

Så här går en dränering till

Dränera huset när det är torrt ute, sen vår eller tidig höst brukar vara lämpliga årstider för en dränering. Planerar du en tillbyggnad eller en stenläggning i trädgården är det en god idé att passa på att dränera samtidigt. Var noggrann när du planerar en dränering, då blir slutresultatet bättre. Börja med att ta reda på var avlopps- och vattenledningarna ligger och självklart också var elledningarna går någonstans. Själva grävandet ska gärna ske i omgångar för att undvika sättningar på husgrunden. Gräv ca 50 cm under själva grunden på huset och ta bort allt gammalt dräneringsmaterial. En så kallad geotextilduk läggs i botten för att förhindra att jorden i marken blandas med dräneringsmaterialet.

Nu ska du lägga på dräneringsgrus och dräneringsrör så att vattnet kan transporteras bort till ett dräneringsdike eller en dräneringsbrunn. Du kan också leda dräneringsrören till det kommunala dagvattennätet. Kontakta din kommun för att få svar på om det är möjligt att leda vattnet till kommunens avloppssystem. Dräneringsröret ska ha ett fall på 0,5 cm per m för att fungera effektivt. Till sist lägger du på mer dräneringsgrus för att fylla upp hela området. Använd inte organiska material i själva konstruktionen. Organiska material är levande och dött växtmaterial som till exempel tyger, träreglar och löv och undvik att anlägga rabatter och andra planteringar nära husgrunden. Det är bättre att lägga en rad med sten eller makadam där regnvatten och dagvatten kan rinna igenom.

Isolering av husgrunden

Vid en dränering rekommenderas samtidigt en isolering av ytterväggarna. Detta är särskilt viktigt om källaren ska inredas för bostad. Fukt är ett problem för husgrunden och därför passar man ofta på att fuktskydda huset när man ändå håller på att dränera grunden. Ett fuktskydd är en skiva som man monterar på husgrundens utsida. Det finns olika sätt att isolera på och det är alltid bra att konsultera en fackman innan man börjar för att få en uppfattning om vad som passar bäst på just ditt hus. Ett material som många experter rekommenderar är en kapillärbrytande isolering med cellplast som håller källarens väggar varmare och som tillåter väggarna att torka upp utifrån. Ett kapillärbrytande material

ser till att fukten inte stiger uppåt. En grund med isolering håller längre och med en isolering kan du även använda källaren som ett boendeutrymme, dessutom sparar du energi och på så sätt minskar dina uppvärmningskostnader.

Arbets- och materialkostnader vid en dränering

grävmaskin

Kostnaden för dräneringen och isoleringen delas upp i arbets- och materialkostnader. Arbetskostnaden består av grävarbetet och själva monteringen. Hur lång tid själva grävarbetet tar beror mycket på hur tillgängligheten är runt huset. Kommer man åt med en grävmaskin? Är det mycket planteringar och växter runt huset? Finns en altan eller ett trädäck? Finns det stora stenar under marken? Vilken typ av jord är det runt huset? Det är svårt att uppge ett pris för ett dränerings- och isoleringsarbete men det brukar ofta landa på mellan 2500 och 3500 kr per löpmeter. På arbetskostnaden kan man få ett ROT-avdrag på 30 %. ROT-avdraget har ett maxbelopp på högst 50 000 kr per person och år.

Materialkostnaden påverkas av hur mycket material som kommer att behövas och vilket slags material man väljer. Vid en dränering och en isolering behövs till exempel isolerskivor, täcklister, spackel, geotextilduk, silikon, tätmassa, dräneringsgrus och dräneringsrör.

Ta in offerter och jämför

Ta in offerter från olika företag innan du bestämmer dig. Jämför offerterna och våga fråga företagen om det är saker du inte förstår eller undrar över. Be gärna att få offerterna uppdelade så att du direkt ser vad som är arbetskostnaden och vad som är materialkostnaden. Då blir det enklare att jämföra offerter från olika företag. Kontroller gärna också företagens referenser. Vad tycker andra som har anlitat företaget? Kom även ihåg att kontrollera företagets ekonomi, att de har rätt försäkringar och att de ger garanti på det arbete som ska utföras. Det smidigaste är förstås att låta ett företag utföra hela arbetet men om du vill hålla kostnaden nere går det att göra vissa moment själv, till exempel återställandet.

Det är viktigt att ha kontroll på husets dränering och isolering för att undvika fukt- och mögelskador och detta är särskilt viktigt om du har en inredd källare. En dränering håller vanligtvis i 25-30 år men om du anar att du har fukt i källaren bör du se över dräneringen.