Isolera din vind och spar in på energikostnader

Vinden är på många sätt en utsatt del av huset och tyvärr blir den ofta bortglömd däruppe i mörkret. För att ditt hus ska må bra och för att du ska trivas i hemmets alla rum, så är det av största vikt att vindens isolering blir korrekt utförd. Det är viktigt att du sätter sig in i hur detta kan göras på bästa sätt. Har du en vind som andas väl, så är tilläggsisolering en god investering, eftersom du dessutom spar energikostnader på upp till 25 procent.

En välisolerad vind ger väsentliga besparingar på elektricitet och uppvärmning i huset. Har du isolerat din vind kan du använda den som ett extra rum eller för förvaring utan att behöva oroa dig för fukt. Att göra detta behöver inte kosta så mycket. Du kan göra det mesta själv, förutom elarbeten och VVS-installationer.

Vinden – den enklaste och mest effektiva platsen att isolera

Ungefär 15 procent av hela husets värme transporteras bort av huset via vinden. Därför är det ofta en bra investering att isolera den ordentligt. Vinden anses som den mest effektiva platsen att tilläggsisolera på, och det är dessutom något som du kan göra själv. Dock måste du vara medveten om vilka material du bör använda och se till att du går tillväga på rätt sätt, så att du inte står där med fuktskador efter ett tag.

Många äldre hus har fått problem med fuktskador eftersom man på 60- och 70-talet ibland använde tveksamma material att isolera med när man skulle förnya gamla hus. När man sedan har renoverat om huset vid ytterligare tillfällen (och olika metoder har mött varandra) har det blivit en salig blandning som tyvärr ofta har bäddat för problem.

Några av de viktigaste sakerna du bör tänka på i samband med din vindsisolering är:

  • Lägg ner särskilt mycket energi på vindsbjälkslaget
  • Se till att ha en ordentlig och korrekt luftspalt
  • Använd rätt isoleringsmaterial
  • Överisolera inte!

Spara energi med ett välisolerat vindsbjälklag

En vind byggs om och isoleras.

Om du vill minska på dina uppvärmningskostnader, är det första steget att tilläggsisolera vindens vindsbjälklag. Låt isoleringens tjocklek ligga runt 35 – 50 centimeter i bjälklaget. Om du isolerar rätt kan dina uppvärmningskostnader minska till 1/4, men du måste givetvis se över andra system också, till exempel hur ångspärren fungerar. En ångspärr är en bit plast i väggar och tak som hindrar ånga från att smita ut i isoleringen. Den sitter även i vindsbjälklaget. Det är viktigt att denna sluter tätt och att den också finns runt skorsten, ventilationsrör och så vidare där luften rör sig mycket.

Genom att isolera vindsbjälklagen förhindrar du värmen från att stiga uppåt mot vindskonstruktionen, men det måste vara lufttätt så att värmen inte läcker ut för mycket och orsakar fukt och röta på trävirket. Vill du veta om du har en dåligt isolerad vind? Om det finns snö ute kan du titta hur den ligger på taket. Finns det snöfria fläckar, så är det dags att vidta åtgärder – då är det nämligen för fuktigt på vinden.

Den oumbärliga luftspalten

Relativt breda luftspalter, framför allt i snedtak, brukar inte orsaka fuktskador. Dock får de inte vara för breda: 25 – 30 centimeter har visat sig vara det bästa måttet. Med detta sagt,  menar vissa att ett litet värmeläckage inte behöver utgöra någon fara. Luftspalten vid snedtak läggs i nederkanten, men även den får varken vara för stor eller för liten, då vinden kyls ned för mycket vilket orsakar skador. Tänk också på att ha befintliga ventiler i alla gavlar.

De rätta isoleringsmaterialen

Tilläggsisolering av vind gör du bäst med lösull mellan reglarna samt ovanpå om det är snedtak på ditt hus. Lösullen kommer lätt in i alla skrymslen och vrår och du slipper glipor där fukten kan rota sig. Mineralull har använts mycket, men är inte hygroskopisk. Detta betyder att den varken tar åt sig eller avger någon fukt. Resultatet blir att vattenångan har sipprat igenom och lagt sig på ställen där den inte torkar. Fyll därför inte på med mineralull även när isoleringen av gammal mineralull har sjunkit ihop – här kan istället rätt sorts kutterspån fyllas på.

För innertaket är hygroskopiska och naturliga material bäst, såsom cellulosa, kutterspån, hampa eller lin. Också i innertaket måste en ångbroms finnas så att fukten hålls på plats och att värmen inte läcker ut.

Kombinera med rätt ventilation

Det är inte bara isoleringen på vinden som spelar roll – avsaknad av en bra och effektiv ventilation, gör att isoleringen bara står för halva resultatet.

  • Ett bra tips är att mäta fukthalten i luftspalten under flera års tid, då får du en klarare bild över hur du ska isolera i framtiden. På så vis kan du också justera relationen mellan ventilation i takfotens hål, och den givna fukthalten.

Isolera mera?

Som tidigare påpekat så är det viktigt att isolera. Dock ska du inte fylla på så till den grad att ditt arbete faktiskt får motsatt effekt. Det är det som sker om tilläggsisoleringen är för tjock är att temperaturen sjunker och möglet kan ha hittat en ny plats att bo på.

Om du äger ett hus där du vill byta från olika värmesystem måste du se till att vinden inte tar skada. Om du till exempel skaffar värmepump och väljer bort att elda i skorstenen som på gamla dagar, kan du få ett så kallat övertryck, vilket gör att värmen letar sig upp på vinden och sätter sig där. Det är just det som ofta skapat problem mellan äldre, respektive moderna system.

Investera i välbehövlig hjälp

Det finns absolut mycket som du kan göra själv, det gäller bara att veta hur du ska gå tillväga. För att ta reda på mer om vad du behöver tänka på kan du anlita en isoleringsentreprenör som kommer och mäter eller ger dig råd om luftspalter, ångspärrar och under-/övertryck. Det kan kosta några tusenlappar, men är en bra grund att utgå ifrån. Sedan kan du sätta igång med din isolering helt på egen hand.

När du isolerar vinden kan det vara bra att också se över taket. Håll koll på takets olika delar