Husets tak och dess olika delar (lär dig mer)

Genom åren har jag ofta hört människor säga att de har problem med ”taket” hemma. Ett tak är dock en avancerad konstruktion med många olika delar och det är sällan som hela taket behöver renoveras. Här skriver vi om vad takets olika delar kallas och vad de har för funktion. Vi börjar med mitten av taket och den utvändiga sidan för att sedan ta oss in i huset och gå igenom det invändiga.

Takstolar – takets ”skelett”

Takstolarna är den konstruktion som befinner sig i ”mitten” av taket och som hela taket vilar på. Det är de balkar som ligger tvärs över huset och ibland kallas för takets ”skelett”. Det är dessa som bär upp takets vikt och det är på takstolarna som resten av takets olika delar finns monterade på. Takstolarna är oftast monterade med 120 centimeters mellanrum och består normalt sett av limträbalkar.

Ett väldigt brant tak.

Råspont – täcker håligheter

Råspont fästs på utsidan av taket och monteras tvärs över takstolarna. Dessa består av långa brädbitar med en liten spont så att de kan hakas i varandra. Det är alltså dessa som täcker över de håligheter som uppstår mellan takstolarna och som gör att det är möjligt att montera takpapp, takpannor eller plåt på utsidan av taket. De utgör också en viktig del av konstruktionen eftersom de ”håller ihop” takstolarna och gör dem mer stabila.

Takpapp – råspontens regnskydd

Takpappen är de svarta rullar som rullas ut över råsponten och som ser till att taket är tätt och att fukt/regn inte kan tränga sig in i träet.

Läkt (utsida) – Takpannans hängningsplats

Läkt kallas de träreglar som du fäster annat material i. Dessa monteras på råsponten efter att takpappen monterats. Det är på läkten du monterar takpannorna.

Taknock – takets ”mitt”

Taknock är den del av taket där de två (eller flera) sidorna av taket möts. Det innebär att det oftast är den högsta punkten av taket.

Det var den utvändiga sidan av taket det. Så till den invändiga sidan:

Luftningar – takets antimögelsystem

På takets insida, direkt emot råsponten monteras så kallade luftningar som ofta består av masonitskivor. Masonitskivorna är monterade på en bit läkt för att ett avstånd ska uppstå. Dessa luftningar möts i mitten av taket och sträcker sig ända ner till utsidan av taket. Tanken är att det ska flöda in luft från utsidan och spridas över insidan av råsponten för att på så sätt undvika fukt– och mögelskador.

Isolering och fuktspärr – skydd mot köld och fukt

Utanpå luftningarna mot insidan av taket sitter isoleringen mellan takstolarna. Denna hålls upp av en typ av plastfolie (fuktspärr) som finns faststiftad längst ut, tvärs över takstolarna.

Läkt (insida) – gipsmontage och stabilitet

Utanpå fuktspärren sitter en lite tjockare läkt tvärs över takstolarna som används för att öka stabiliteten samt möjliggöra gipsning av takets insida.

Gips – det du ser av taket

På läkten på den invändiga sidan är slutligen gipsskivorna monterade. Dessa är spacklade och målade och det är dessa som ”syns” från insidan av huset. De behöver dock inte alltid vara gipsade beroende på om du har en vind eller inte. Har du en vind är det istället området mellan vinden och innertaket som gipsas.

Förhoppningsvis kan detta hjälpa dig att få en mer mångfacetterad förståelse för ditt tak!