Frågor & svar

Vad kan jag utnyttja ROT-arbetet till som husägare?

En mängd olika saker. Takläggning, fasadmålning, fönsterrenovering… De flesta reparations- och ombyggnadsarbeten omfattas av ROT-avdraget, så länge det handlar om arbeten på själva bostaden och inte någon sidobyggnad. ROT-avdraget innebär att halva arbetskostnaden halveras (maximalt upp till 50,000 kronor per år). Men kom ihåg: materialkostnaden påverkas inte, utan där kommer du att få betala fullt pris. Dessutom får man inte använda ROT-avdraget om det rör sig om om- eller tillbyggnad av ett hus som är mindre än fem år gammalt.

Gäller ROT-avdraget om jag vill bygga ut mitt hus?

Det beror på. Om huset är äldre än fem år gammal får du nyttja ROT-avdraget när du renoverar bostaden, men annars gäller det inte.

Så här står det på Skatteverket.se:

”Det år huset byggdes färdigt kallas värdeår. Du kan inte få rotavdrag för ombyggnad eller tillbyggnad av ett småhus de första fem åren efter det år huset byggdes färdigt. Det är året som räknas, inte vilken månad eller dag som huset blev färdigt. Även om du har äldre komplementbyggnader på din fastighet så är det småhusets värdeår som avgör om du kan få rotavdrag för ombyggnad eller tillbyggnad av komplementbyggnaderna.”

Vilken är den bästa uppvärmningsmetoden?

Där är svårt att säga vad som är bäst. Faktorer som påverkar är först och främst: geografi och storlek på huset.

I Sverige är det väldigt populärt med olika värmepumpar som exempelvis bergvärme, luft/vattenvärme eller markvärme. På senare år har allt fler också börjat investera i fjärrvärme eller solceller som genererar el till hushållet.

Läs mer: Olika uppvärmingssystem – en handbok för husägaren

Vilken sorts tak är bäst?

Här finns det inget entydigt svar, utan alla tak har olika för- och nackdelar. Hör efter med en takfirma vad som passar just ditt hus bäst; de individuella förhållandena gör att det är i princip omöjligt att förorda det ena eller andra.

Vill du lära dig mer om tak? Läs: Husets tak och dess olika delar

Vad menas med enskilt avlopp?

Ett enskilt avlopp är ett avlopp som inte är kopplat till det kommunala avloppsnätet; vilket gäller många småhus idag. Reglerna för hur ett enskilt avlopp ska vara uppbyggt varierar från kommun till kommun, och vanligtvis rör det sig om en så kallad infiltrationsanläggning.

Byt avloppsrör – kostnader och tips