Därför är det så bra med en underhållsplan för ditt hus!

Att äga ett hus eller en villa är inte alltid guld och gröna skogar. De flesta tycker visserligen att ett eget hus är drömmen, men att ha ett hus innebär också en hel del krav och underhåll. För att veta när det är dags att måla om fasader, när det är tid att se över isoleringen eller när takpappen måste bytas, kan det vara bra med en konstruktiv underhållsplan. På så vis faller ingenting i glömska och ditt hus karaktär och glans står sig längre.

En underhållsplan är perfekt för att lättare kunna spara pengar till den budget som en renovering avser. Den ger dig alltså inte bara en inblick i vad som komma skall beträffande restaurering och arbetsmoment – utan hjälper samtidigt till att planera inför kommande kostnader. Var noga när du sammanställer en underhållsplan och var inte rädd för att ta hjälp av kunniga konsulter och yrkesmän för att få en exakt bild av vad som kommer att behöva göras.

Punkter som ingår i en underhållsplan

Huslån med räntor och amorteringar kanske ses som den övergripande kostnaden för husägare, men då har du glömt bort vad allt underhåll gör för din ekonomi. I din underhållsplan kan du nedteckna punkter som du själv vet eller vill ska göras, men det finns också vissa regler som gäller för villor och/eller småhus som bör ses över. Kolla alltid upp dessa först. Några punkter som ingår i en underhållsplan framgår enligt nedan.

 • Ommålning av fasad
 • Omläggning av tak
 • Byte eller inspektion av uppvärmningssystem
 • Eventuell dränering
 • Rörsystemet (renovering av rör vs stambyte?)
 • Byte av fönster

Det mindre, men viktiga underhållet

Byter glödlampa

Ovanstående punkter är stora underhållsmoment som kräver mer omfattande kostnader, men underhåll på hus sträcker sig inte bara dit. Har du trädgård och fruktträd, måste dessa underhållas och beskäras, likväl som andra mindre saker såsom snöskottning och dylikt som dessutom kräver näst intill daglig skötsel. För att kunna utföra löpande arbetsmoment som kanske inte alltid hör till det grövre underhållet, måste du som husägare se över att du har utrustning för detta. Gräsklippare, snöskyfflar, skottkärror och spadar är bara några saker du måste investera i med jämna mellanrum när de gamla har rostat sönder. Detta utgör också kostnader som brukar räknas som dolda utgifter.

Förutom ovanstående punkter, så behöver du också en buffert för att laga maskiner och saker i hemmet som går sönder eller behöver renoveras. Du kanske dessutom vet med dig att du vill byta ut inredningen efter en viss tid. Exempel på produkter som behöver bytas mer regelbundet är:

 • Spis
 • Vitvaror
 • Värmepanna
 • Tvättmaskin med mera

Spara pengar på rätt sätt

Du som är villaägare, har ett fritidshus eller friköpt radhus bör avsätta minst en viss summa varje månad till underhåll. Pengarna kan du spara genom att öppna ett sparkonto med ränta som en så kallad underhållsfond eller renoveringsfond. Försök att spara minst 2000 kronor i månaden för framtida underhållskostnader, eftersom underhåll är något som återkommer varje år – i någon mån. I vissa fall kan du givetvis låna pengar i form av ett renoveringslån, men om du är husägare har du förmodligen andra lån som måste betalas tillbaka i rätt takt. Varje lån blir ytterligare en kostnad, som du antagligen helst hade velat slippa.

Planera finansieringen med hjälp av en underhållsplan

Som stolt husägare vilar emellertid ett stort ansvar på dina axlar och ingen mindre än du själv ansvarar för planeringen. För att göra en så precis och noggrann budget som möjligt, gäller det att din underhållsplan stämmer överens med verkligheten. För att göra det lite lättare för dig ska vi ge dig några tidsintervaller mellan olika moment, så att du får en idé om när det börjar bli dags att fundera över en kommande renovering.

 • Fasadrenovering/ommålning– träfasad ungefär vart 7:e år, tegelfasad vart 10:e år, putsfasad vart 30:e år
 • Stambyte vart 25:e–30:e år, renovering av rör (relining) vart 15:e år
 • Byte av vitvaror varierar men ett vanligt tidsspann är vart 7:e år
 • Renovering av fönster – trä 1 gång/år, aluminium eller plast vid behov, inre målade ytor minst vart 15:e år
 • Komplett byte av fönster– vart 40:e år
 • Smörjning av gångjärn, spanjoletter och så vidare – minst en gång per år
 • Inre renovering – till exempel kök och badrum, vart 15:e år
 • Byte av takpapp – Kontroll en gång/år, komplett byte åtminstone vart 20:e år
 • Takomläggning – papptak 15–20 år, tegelpannor 30 år, brandtäcktplåt 40 år

Detta är ungefärliga siffror som inte är ristade i sten, men överlag brukar de stämma ganska så bra. De flesta husägare tar dock itu med renoveringar innan det så kallade bäst-före datumet.

Hur ska en underhållsplan se ut?

En rekommendation är att göra upp en underhållsplan som sträcker sig cirka 20 år framöver. Detta eftersom det inom denna tidsperiod kommer att ske större renoveringsmoment som betyder mer omfattande kostnader och som tar en del tid att spara ihop till. Att byta tak kostar till exempel runt 180 000 kronor och en badrumsrenovering strax över 100 000 kronor.

Poster i underhållsplanen

Du bör även ta upp olika poster i din underhållsplan där du bestämmer dig för vad du själv kan och vill göra och vad du kommer eller måste överlåta till hantverkare. Tänk på att elarbeten och VVS-jobb alltid måste utföras av behörig yrkeskunnig enligt lag. Detta medför arbetskostnader som du helt enkelt inte kommer undan med.

Ett tips är att även om du räknar med att utföra vissa större moment själv, så är det bra att spara till åtminstone en del för att kunna överlåta dem åt snickare eller fackman om det skulle behövas. Inte sällan tror sig husägare vara mer skickliga än de tänkt sig, men i slutändan har projektet visat sig vara svårare än väntat. Se då till att ha en buffert för detta så att du har råd att anlita snickare och avsluta projektet.

Så här kan underhållsplanen utformas

Låt oss ta ett litet utdrag från en underhållsplan för att ge exempel på hur den kan se ut.

 • Åtgärd – Renovering av fönster
 • Prioritet – Hög
 • Tidsintervall – Akut
 • Summa – 10 000
 • Åtgärd – Renovering av kök
 • Prioritet – Låg
 • Tidsintervall – 3 år
 • Summa – 100 000
 • Åtgärd – Byte av tak
 • Prioritet – Medel
 • Tidsintervall – 10 år
 • Summa – 150 000

För att göra det enklare kan du använda Excel för att se över kolumner och olika poster bättre.