Byt avloppsrör – kostnader och tips

Avloppsrören är sannolikt ingenting du funderar särskilt mycket över så länge de fungerar som de ska. Men avloppsrör slits precis som alla andra delar av huset ut med tiden och kan ibland behöva bytas ut. Att byta ut avloppsrören är ett stort projekt. Under tiden som bytet eller renoveringen av rören sker kan det bli lite ”rörigt” i huset, men det är värt investeringen i både arbete och pengar eftersom felaktiga rör kan orsaka stora problem och bland annat orsaka fuktskador.

När tiden för ett byte av avloppsrör blir aktuellt så finns det en hel del saker att tänka på. Du underlättar definitivt för dig själv om du har kartlagt de olika rören som finns för tappvatten och spillvatten. En rörmokare kan hjälpa dig med det. Är skadan redan skedd så kan rörmokaren göra en bedömning om huruvida rören kan repareras eller om de behöver bytas ut.

Olika typer av avloppsrör

Det finns olika typer av avloppsrör. Vad är då skillnaden mellan dem och vad bör du välja? Huvudsakligen är det två material som avloppsrör är gjorda av – gjutjärn eller plast. Båd dessa material finns i olika kvalitéer:

Gjutjärnsrör:

 • Centrifugalgjutna (bäst tålighet och större hållfasthet)
 • Sandgjutna (har förstärkningsringar på rörmuffen)

Plaströr:

 • PVC-plast (sämre kvalité)
 • PVC-plast med HTA-typ (bättre kvalitet)
 • OBS! Kopparrör har en tendens att gå sönder om de ständigt exponeras för surt vatten. Rostfria rör är därför bättre i vissa fall, speciellt i kök.

Bra att veta om material som kommer i kontakt med dricksvatten

En annan sak som du måste tänka på är hur de olika materialen kan påverka dricksvattnet. De olika avloppsrörens material är naturligtvis viktiga när det gäller säkerhet och läckage, men det finns egentligen inga regler som säger hur materialet på rörledningar påverkar dricksvattnet. Detta är viktigt att veta eftersom de flesta dricker vatten direkt ur kranen. Plaströr måste vara certifierade för att användas. Ändå kan partiklar från vissa plaströr och bly från kranar påverka vattnet. Om din rörmokare ska installera plaströr i samband med att rören byts, så kolla upp att de är certifierade av till exempel INSTA-CERT.

De vanligaste orsakerna till byte av avloppsrör

Det kan finnas många anledningar till att avloppsrören behöver bytas. När problem börjar inträffa som är kopplade till avloppssystemet, så brukar det ha att göra med korrosion, otäta skarvar, små sprickor och så vidare. Det kan också ha att göra med felaktig installation eller olika materialspänningar som ger en ”blackout”. Korrosion är dock det mest vanliga skälet till att vatten läcker igenom eller får rören att spricka. Det blir också vanligare ju längre ned i huset du kommer. Därför är källarutrymmen ofta problemet när du letar efter skadans ursprung. Även köldskador kan förekomma om ett hus står obebott en längre tid utan att värmas under vinterhalvåret.

När avloppsrören har blivit utslitna

När du står inför faktum att du behöver byta ut rören i huset, så är det enda alternativet att ta hjälp av en VVS-konsult och rörmokare. Att byta avloppsrör är inget som lekmän har tillåtelse att göra enligt lag. Gör du det ändå, så kan det stå dig dyrt, eftersom försäkringsbolagen kommer att vägra betala ut ersättning om något sedan skulle hända eller om en skada uppträder i efterhand.

Byta avloppsrör i samband med renovering?

Om du ska göra en totalrenovering av badrummet, så bör du alltid se över avloppsrören på samma gång när du ändå håller på med ett renoveringsarbete. Annars är risken att du stå där med ett helt nytt badrum och blir tvungen att riva allt igen efter ett halvår, bara för att du negligerat ett gammalt avloppssystem som förr eller senare kommer att braka ihop. Ett byte av avloppsrör bör göras vart 25:e–30:e år, även om inget har hänt under tiden. Väntar du upp till 40 år utan att byta avloppsrör, har du inget annat val än att göra ett stambyte.

Måste jag byta? Kan jag inte renovera rören?

Som villaägare frågar du dig naturligtvis om det verkligen är nödvändigt att byta ut alla rören och om det inte är möjligt att renovera.

Att lappa och laga avloppsrör är vanligtvis ingenting som VVS-konsulter rekommenderar för småhus. Dock finns det metoder att använda sig av som rörmokare.

Det som är svårt är att ta sig an alla förgreningar om en renovering sker, eftersom det måste gå att täta anslutningarna. Andra svåra moment är att se till att golvbrunnarna inte läcker när du tätar mellan brunn och tätskikt av golvet. Detta är således kostnader som då kommer att stiga avsevärt och därför gör du rätt i att helt enkelt byta ut rören helt och hållet. I samband med byte eller renovering av avloppsrör måste ofta andra saker bytas ut samtidigt. Detta gör att det blir betydligt enklare att göra ett fullständigt stambyte.

Det går dock förhållandevis bra att göra en relining som ett komplement till ett stambyte när du ska byta avloppsrören i större delen av huset. Du får då inte samma kostnader och du förlänger avloppets hållbarhetsperiod cirka 15 år.

Relining – en form av renovering

Det finns ibland alternativ till att byta ut rören. Något som kan göras istället för att byta avloppsrör är en relining av rören. Det innebär att rören ges en ny, tät beläggning på utsidan. Detta kan göras genom att du sprutar en beläggning på rören under flera omgångar. Beläggningen är 2–4 millimeter och har en hållbarhet på 25 år.

Det går också att göra relining med en så kallad strumpa. Det är egentligen bara en metafor – relining med strumpa innebär att rörmokaren går in med ett slags foder och skapar ett nytt rör som ligger alldeles intill den gamla ytan. Det är en glasfiberväv som du lägger i rören, med hjälp av en högtrycksspruta.

Stambytet – den största åtgärden vid byte av avloppsrören

Ett stambyte innebär att en rörmokare kommer hem till dig och byter ut alla rör och ledningar. Detta är en stor åtgärd som också innefattar rivning och återuppbyggnad av väggar och golv, vilket gör ett stambyte lämpligt när du ska gör en totalrenovering av hus eller badrum, kök och pannrum. Rörförgreningar byts och alla rör som till och med löper ända upp till kranar och dusch kommer att förnyas.

Kostnad för ett stambyte

Det ska oftast till mycket innan en ringer ett telefonsamtal till sin VVS-firma och beställer ett stambyte. Bytet innebär ofta att du måste hitta ett provisoriskt boende under några veckor/månader och den röra som består när du kommer hem igen, tar lång tid att städa upp. Dessutom är det dyrt med ett stambyte – kostnaden ligger på drygt 75 000–80 000 kronor inklusive moms samt med ROT-avdrag. Då ingår alla moment.

 • Rivning
 • Bortforsling av gammalt material
 • Stambyte
 • Rördragning av nya rör och ledningar i hela huset
 • Ny avloppsbrunn
 • Nya tätskikt

Vill du samtidigt göra en fullfjädrad badrumsrenovering med nytt kakel och allt vad en sådan renovering innebär, så kan kostnaden uppgå till 200 000 kronor.

Jämförelse mellan relining och stambyte beträffande kostnader

Vill du undvika ett stambyte och ändå inte byta ut rören så är relining (renovering av rören) ett ekonomiskt alternativ. Kostnaden för en relining en aning lägre än för att byta ut rören, men då ska du också tänka på att det är en mer provisorisk lösning. Beroende på hur stor din villa är kommer du troligen få betala runt 30 000–50 000 kronor för en totalrenovering av rören om du använder relining med strumpa. Inkluderar du både vatten- och avloppsledningar, kommer kostnaden ligga i den högre nivån, det vill säga 50 000-kronorsstrecket.

Om du istället väljer beläggningsmetoden, kommer priset att sjunka ännu mer. Då kan det uppgå till 15 000–20 000 kronor för ett småhus.

Rum som påverkas mest av stambyte

Ett stambyte påverkar stora delar av huset. De rum eller utrymmen som påverkas mest när du beställer ett stambyte är badrum och källare. Även tvättstuga och kök kan påverkas, även om köket generellt inte påverkas som badrummet. Det är i badrummet som det verkligen måste hållas tätt överallt.

Så fungerar ett byte av rören

Det är bra om du själv är så händig och kunnig att du åtminstone kan se över dina rör till en viss del för att kontrollera att de inte drabbats av sprickor och korrosion. Syna speciellt kopplingar samt lödfogar på rören. De gamla mekaniska kopplingarna är ofta i avsevärt sämre skick än de nyare klämringskopplingarna.

Det är du som är villaägare som ansvarar för att se över dina rör, eller alternativt för att ta dit en fackman som gör en besiktning. I en fastighet vilar inte detta ansvar på dig, i alla fall inte i samma utsträckning. Det är bra att kolla upp rörens status med jämna mellanrum, helst innan vattenskadan är ett faktum. Om du lyckas dra på dig en enträgen vatten- eller fuktskada, så måste du nämligen vänta att den torkar helt innan du kan byta rören. Att se över dina rör är särskilt viktigt om du äger ett äldre hus.

Välj rörmokare

Om du vet med dig att du måste byta avloppsrör, så är nästa steg att ta kontakt med en kunnig och seriös rörmokare. Tänk på att det finns många oseriösa hantverkare och att priser kan skilja sig åt. Men om du går på referenser, jämför och ber om flera offerter, så har du större chans att hitta rätt personer. Desto kunnigare du är själv, desto mindre chans att du råkar ut för en oseriös hantverkare, eftersom du kan ifrågasätta olika metoder, installationer och val av material.

Dolda eller synliga rör?

När du ska byta avloppsrör, så kommer hantverkaren att fråga dig om du föredrar dolda eller synliga rör, i till exempel badrummet. Synliga rör kostar mindre men är kanske inte lika snyggt, medans dolda rör går på några tusenlappar mer men ger ett finare intryck. Vill du ha dolda rör, är ett stambyte utmärkt att göra på samma gång, eftersom rörmokaren i alla fall måste riva upp väggar och golv för att göra nya rördragningar. De dolda rören är nämligen dragna i väggar och golv.

När avloppsbrunnen ska flyttas

Om du skulle få för dig att flytta kök eller badrum, så måste också avloppsbrunnar och golvbrunnar flyttas. Det finns emellertid mycket att tänka på här, eftersom det inte bara är att bestämma sig för en ny plats i huset och tro att det kommer att bli problemfritt. Du måste bland annat kolla upp golvets bjälkar och ta reda på om du kan göra håltagning just där, om det finns underliggande stöd och hur spännvidderna ser ut. Alla platser i hemmet utgör inte bra ställen för en golvbrunn och kan orsaka stopp om den läggs just där. Hör med en VVS-konsult som kikar runt i ditt hem om du är osäker.

Kommer mitt hus se ut som en krigsskådeplats när bytet är klart?

Många oroar sig för i vilket skick huset kommer befinna sig i efter renoveringen av rören. Risken är att de rum som rörmokaren har arbetat i kommer att vara ganska illa tilltygade när du först återvänder efter ett stambyte eller renovering av avloppsrör. Betonggolven har bilats upp och lagts tillbaka, väggar har fått sig ett nytt ansikte och damm och smuts som har blandats upp med fotspår efter hantverkarna, kommer att göra dig sysselsatt med städning en tid framöver. Dock är ett stambyte i en villa betydligt mindre omfattande än i en fastighet med flera familjer.

Har du tur så ligger de största rören och stammarna under tvättstuga, garage och pannrum, vilket medför att det ofta är en salig röra där ändå. Det underlättar städningen i ett senare skede.

Hitta provisoriskt boende

Ett stambyte kan ta flera veckor, och eftersom det är svårt att bo i ett hus medan bytet pågår så kommer du förmodligen vara tvungen att leta efter ett provisoriskt boende. Detta är en kostnad som måste beräknas i budgeten och den kan uppgå till tusentals kronor, beroende på var och hur du väljer att bo under tiden. Normalt tar det kortare tid att göra ett stambyte om du ska byta avloppsrör, i en villa än vad det tar i en lägenhet. Räkna med 10 veckor i en lägenhet och en 3–4 veckor eller mer i en villa.

Läs mer: När krävs det bygglov och inte?